معرفی
پروفایل لنز

پروفایل‌های لنز، نمایه‌های ترکیبی نویسنده/مخترع بر اساس رکوردهای ORCID هستند و با داده‌های جمع‌آوری شده از منابع مختلف بهبود یافته‌اند. به راحتی آثار یا پتنت های اضافی را در لنز پیدا کنید و ادعا کنید و آنها را با رکورد ORCID خود همگام کنید.

در حال بارگیری...

ما مشغول به روز رسانی محلی سازی خود و تمام زبان های موجود بوده ایم.

بسیاری از این ترجمه ها با استفاده از ترجمه ماشینی و با چکی از زبان مادری انجام شده است، اما همه عناصر رابط کاربری برای هر زبان بررسی نشده اند. اگر اصطلاحی را مشاهده کردید که به درستی ترجمه نشده است یا باید بهبود یابد، لطفاً با پشتیبانی تماس بگیرید.

  دیگر نشان داده نشود
بازخورد