فرهنگهای پل زدن
جستجوی خود را شروع کنید

دانش جهانی علم و فناوری را کاوش کنید

لنز دانش علمی و ثبت اختراع یکپارچه را به عنوان یک کالای عمومی برای اطلاع رسانی علم و فناوری برای حل مسئله ارائه می کند.

ویدئوی Explainer را تماشا کنید   برگردید  

در حال بارگیری لنز...

کمی کار می خواهد. با تشکر از صبر شما

ما مشغول به روز رسانی محلی سازی خود و تمام زبان های موجود بوده ایم.

بسیاری از این ترجمه ها با استفاده از ترجمه ماشینی و با چکی از زبان مادری انجام شده است، اما همه عناصر رابط کاربری برای هر زبان بررسی نشده اند. اگر اصطلاحی را مشاهده کردید که به درستی ترجمه نشده است یا باید بهبود یابد، لطفاً با پشتیبانی تماس بگیرید.

  دیگر نشان داده نشود
بازخورد